آموزش آی نود در دایرکت ادمین + آینود چیست ؟

آینود چیست؟

تعداد آینود سرویس، مجموع تعداد تمامی فایل ها و فولدرهایی است که در هاست وجود دارد.

آینود
آموزش آی نود در دایرکت ادمین + آینود چیست ؟

در سرویس های هاست مختلف، مقدار آینود محدود است اما بسته به نوع سرویس، می تواند متفاوت باشد.
شما می توانید از طریق دایرکت ادمین، حجم و آینود بخش هاس مختلف هاست را مشاهده و بررسی کنید.

نکته: در صورتی که آینود سرویس پر شود، امکان آپلود یا ساخت فایل جدید را ندارید و ممکن است در عملکرد برنامه اختلال ایجاد شود.

Add a Comment