اجرایی شد قانون کپی رایت محتوا در هاستینگ نت افراز

اجرای قانون کپی رایت در نت افراز

بدلیل واقع بودن سرورهای نت افراز در کانادا و آلمان و اجرای قانون کپی رایت در کشورهای مذکور، چنانچه شکایتی مبنی بر نقض قانون کپی رایت دریافت شود نت افراز مجبور است در این زمینه اقدام نماید.
البته قبل از اعمال هر اقدام، کاربران در جریان مشکل پیش امده قرار می گیرند و اطلاعات اکانت ایشان نیز تا برطرف شدن مشکل محفوظ باقی می ماند

Add a Comment