راهنمای فعال کردن https دایرکت ادمین – نت افراز

نحوه ریدایرکت دامنه به https چگونه است؟

راهنمای فعال کردن https دایرکت ادمین - نت افراز
راهنمای فعال کردن https دایرکت ادمین – نت افراز
انتخاب دامنه
راهنمای فعال کردن https دایرکت ادمین – نت افراز
ریدایرکت
راهنمای فعال کردن https دایرکت ادمین – نت افراز

برای ریدایرکت دامنه به https می توانید از امکانات دایرکت ادمین استفاده کنید.
برای این کار در صفحه اصلی دایرکت ادمین، بخش “مدیریت دامین های اصلی” را انتخاب کنید.

در این بخش، بر روی نام دامنه کلیک کنید.

سپس تیک مربوط به گزینه “Force SSL with https redirect” را فعال و تغییرات را “ذخیره” کنید.

Add a Comment