شرکت نت افراز در گذشته با ارائه هاست فرانسه و آلمان کاربران زیادی را حذف کرده بود و با توجه به اینکه سرویس های این شرکت حجم زیادی داشت و با قیمت پایین عرضه می شد، کاربرها تمایل زیادی به استفاده...