چطور نام دامنه سایت را در دایرکت ادمین تغییر دهیم؟ برای تغییر نام دامنه سایت، بعد از ورود به دایرکت ادمین، بخش “مدیریت دامین های اصلی” را انتخاب کنید. بعد از ورود به این بخش، گزینه “تغییر نام یک دامین” را...