چطور می توانم یک دامنه جدید را ریدایرکت (پارک) کنم؟ به صورت کلی امکان ریدایرکت دامنه جدید به دامنه اصلی سایت با استفاده از امکان پارک دامنه در هاست فراهم است. برای این کار، در صفحه اصلی دایرکت ادمین منوی “مدیریت...